Čoskoro to bude sto rokov...

| 14. 11. 2011 |

«Späť

100._vyrocie_by_MatoČoskoro to bude sto rokov...

V novembri tohto roku uplynie 100 rokov od založenia bratislavského zboru Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Od konferencie v Budapešti (22. až 26. novembra 1911), kedy bol oficiálne vyhlásený bratislavský zbor, už sa toho veľa udialo. Preto by sme si, spolu s našimi hosťami, radi pripomenuli dôležité míľniky a poďakovali Pánu Bohu za jeho pomoc a ochranu pri slávnostnej bohoslužbe v sobotu 19. novembra 2011.

Dôvodov pre vďaku za Božie vedenie rozhodne nie je málo. Sprevádzal nás totiž v chvíľach radostných, ale i tých ťažších rovnako, ako viedol Izraelský ľud v starozmluvnej dobe, alebo svojich služobníkov v časoch apoštolov. Mohli sme sa na neho obrátiť v neľahkých dobách totalitných režimov, keď sa cirkev musela vysporiadať so zákazom činnosti, dokonca dvakrát. Jeho pomoc prišla aj vo chvíľach, keď zbor nemal vlastné priestory, kde by sa mohli konať sobotné bohoslužby. Členovia nachádzali útočisko pri stretnutiach vo vlastných domovoch, v prírode či v priestoroch našich bratov a sestier z iných cirkví. Začiatkom 90. rokov nám Pán požehnal dokonca dva zbory, v ktorých sa odvtedy môžeme pravidelne stretávať.

100 rokov je však dostatočne dlhá doba na to, aby sme sa mohli s nadhľadom zhodnotiť svoje doterajšie pôsobenie. Aby sme sa mohli v duchu nadobudnutých skúseností pozrieť v ústrety budúcnosti a položiť si otázku: „Som pripravený?" Som pripravený poďakovať Bohu za to, čo mi dal? Som pripravený nechať sa Ním aj naďalej viesť? Zostávajme preto na modlitbách a vzdávajme spoločne Bohu chválu za to, že nám ako zboru požehnal aj takú krásnu príležitosť, akým je sté jubileum!

Viac info nájdete TU.

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2023, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk