Pour Féliciter 2012

| 03. 01. 2012 |

«Späť

pf2012

 • V novom roku 2012
  Vám všetkým želáme
  mnoho lásky, zdravia, šťastia
  a Božieho požehnania.
  Nech sa Božia láska narodí
  v našich srdciach každý deň.


 • Novoročný verš pre náš zbor na rok 2012:

  Lebo som presvedčený, že ani smrť ani život ani anjeli ani vrchnosti
  ani moci ani prítomné ani budúce veci
  ani vysokosť ani hlbokosť ani niktoré iné stvorenie
  nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
  Rim 8,38.39

 • Novoročný verš pre mládež na rok 2012:

  Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci,
  že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.

  Rim 10,9

 • Novoročný verš pre deti na rok 2012:

  Počuj, môj synu, a prijmi moje reči, a rozmnožia sa ti roky života.
  Prís 4,10

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2023, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk