Kázeň 29. 10. 2011: Vy ste svetlo sveta!

| 12. 11. 2011 |

«Späť

br. Martin Majer ml.V sobotu, 29. Októbra 2011 slúžil Slovom Božím v našej modlitebni na Cablkovej ulici br. Martin Majer ml. Hneď na začiatku pripomenul, že čoskoro oslávia bratislavské zbory Cirkvi adventistov siedmeho dňa svoje sté výročie. Je to čas, kedy môžeme vzdať Bohu vďaku za jeho vedenie. Veď za tých sto rokov sa neraz menil politický režim, odohrali sa dve svetové vojny, menili sa štátne útvary. Napriek tomu spoločenstvo kresťanov hlásajúce radostnú zvesť o skorom príchode Pána Ježiša Krista žilo a rástlo. Výročie by však pre nás malo byť i príležitosťou položiť si otázku: Prečo sme v tomto meste?

Ústredným textom kázne bol text z Matúšovho evanjelia, piatej kapitoly, verše 13 až 16:

Vy ste soľ zeme a svetlo sveta
Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu (nádoba), ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!

Čo to znamená, že sme soľou zeme, či svetlom sveta?
Vy ste soľ a svetlo, pre toto mesto, pre Bratislavu. Využitie soli sa od biblických dôb v mnohom zmenilo. Dnes už sa nepoužíva na konzervovanie, ani na obetu (3. Moj., 2, 13). Kuchynská soľ, ako ju poznáme je chemicky i mechanicky takmer čistá látka. Ale aká bola soľ v novozákonnej dobe? Odpoveď môžeme nájsť v biblickom slovníku. Soľ nebola zďaleka tak čistá, ako dnes. Spôsobom skladovania postupne vlhla a zvetrávala. V soľničke nakoniec zostala len zmes sadrovca a ďalších prímesí. Načo bola taká soľ, ktorá nesolila?

V jedle soľ nevidíme, no môžeme ju cítiť. Alebo lepšie povedané: pocítime, ak jej v jedle niet. Soľ v tomto texte hovorí o našom vnútornom vzťahu s Pánom Ježišom. O tom, ako sa s ním v tichosti schádzam vo svojej modlitebnej komôrke. Nájdu sa mnohí, ktorí chcú s Ježišom kráčať po vode, ako Peter. Žiaľ je málo tých, ktorí s ním chcú kráčať tu po zemi, v každodennom živote. Svetlo v 15. a 16. verši nám zase hovorí o vonkajších dôsledkoch nášho chodenia s Ježišom. Ak naše vnútro nie je ochutené soľou, tak ani svetlo v podobe našich vonkajších prejavov nemožno vidieť. Pritom Pán Ježiš vraví, že naše svetlo má svietiť pred nami! Toto je naša úloha v tomto meste! Už sto rokov. Bez ohľadu na vek, povolanie, zdravie či obdarovanie.

Úlohou soli, ako bolo spomenuté i na začiatku kázne, je zachovávanie a udržovanie v čerstvom stave. U Jána v ôsmej kapitole, dvanástom verši hovorí Pán Ježiš: „Ja som svetlo sveta." On je zdrojom svetla, ktoré svieti z učeníkov. Nehovorí „Ja som soľ." Náš vnútorný život nevykrikujeme do sveta. Je skrytý. Je tou soľou.

Mat 6, 6: ...keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri sa sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti...

Pôsobenie soli sa má prejavovať inak.

Kol 4, 6: Vaše slovo nech je vždy láskavé a múdro povedané, aby ste vedeli, ako treba každému odpovedať.

Ak svoj vnútorný život nežijeme s Ježišom, tak nás naše skutky vedú k pýche, alebo k depresii. Keď milý brat, milá sestra, milý priateľ, „ak nemáš v živote tiché chvíle, kde si len Ty s Ježišom, bez publika, tak soľ zeme začne strácať chuť. Prestane soliť. Je možné, že navonok to vyzerá rovnako, ale nie je v tom žiadna moc!" Podobne je to i so svetlom. Prečítajme si opäť slová Pána Ježiša.

Mat 6, 23: ...Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma!

Svetlo bez soli je tmou. Dokáže na ľudí urobiť dojem, ale nikomu nepomôže.
Aké je teda východisko?

Len ak sa naučíme byť s Pánom Ježišom bez obecenstva, keď modlitebná komôrka dostane miesto v našom živote, až potom sa naše skutky stanú prirodzenými lúčmi svetla. Využime teda čas, ktorý nám Pán dáva na Bibliu a na modlitbu. Buďte si istí, že si to ľudia na vás začnú všímať. Budete svietiť Kristovým svetlom, kamkoľvek Vás Pán Boh postaví.

Letecké svetlomety, ktoré počas vojny používala protivzdušná obrana mali priemer celý jeden meter. Predstavme si silu svetla, ktoré z nich žiarilo. Nepriateľskí piloti, toto svetlo nenávideli. Mali z neho hrôzu a snažili sa mu vyhnúť. Pre vlastných pilotov však bolo toto svetlo príjemné. A to vtedy, keď sa snažili nájsť v hustej hmle cestu domov.

Naše svetlo nemusí každému vyhovovať. Nie každý ho prijme. To nám Pán Ježiš ani nesľubuje. Koniec koncov to ani nie je naša starosť. Pán Ježiš hovorí celkom presne každému svojmu učeníkovi v Bratislave:

Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!

 

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2023, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk