10 dní modlitieb 2014

| 22. 12. 2013 |

«Späť

10 dní modlitieb 2014

V dňoch 8. až 18. 1. 2014 organizuje Cirkev adventistov siedmeho dňa po celom svete stretnutia Desiatich dní modlitieb. Tohtoročnou témou je v Biblii zachytená modlitba Pána Ježiša „Otče náš" (Matúš, 6. kapitola, verše 9 až 13). Podujatie, na ktoré pozýva cirkev od januára 2006, vychádza z presvedčenia, že Boh je ten, kto vyvoláva duchovné oživenie.

On podnecuje komunikáciu, nadšenie pre radostnú zvesť evanjelia o spáse človeka v Kristovi a uzdravuje medziľudské vzťahy. Predpokladom pre takéto duchovné oživenie je preto rozhovor s Bohom - modlitba.

Potvrdzujú to výpovede ľudí, ktorí sa zúčastnili Desiatich dní modlitieb na začiatku tohto roka. „Behom desiatich dní každodenného stretávania sa k modlitbám sme okúsili prítomnosť Ducha Svätého tak, ako sa to dialo v dobe apoštolov. Prežívali sme úprimné pokánie a vyznania, členovia odovzdávali Bohu svoje trápenia a odpúšťali si navzájom. V našom spoločenstve Strong Tower Outreach sme zažili obdobie oživenia," hovorí Ikenna Joseph z Nigérie. „V tomto roku sme sa po prvý raz zúčastnili celého programu Desiatich dní modlitieb. Bola to príležitosť byť u toho, keď sa dejú zázraky: malé dievča, ktoré sa modlilo za rodičov, nám povedalo, že sa jej otec už nechce rozvádzať. Iný člen, ktorý nevedel rozdávať svedectvo, dostal príležitosť ponúknuť zákazníkovi knihu Veľký spor vekov. Za ženou, ktorá sa každý deň modlila za svojich kolegov, prišla spolupracovníčka, moslimka, ktorá sa zaujímala o Ježiša. Cítim sa byť k Bohu omnoho bližšie. Vziať na seba úlohu vedúcej skupiny je veľká výzva, ale Ďakujem Bohu za to, že ma povzbudzoval a dával mi silu," vysvetľuje Mylene Peronetová z Francúzska. „Ďakujem mnohokrát! Vidíme výsledky na našich členoch i mládeži, vidíme silu a moc spoločných modlitieb. Boh je taký dobrý!" hovorí William Wolfgramm z Nového Zélandu.

Program desať dní modlitieb zahŕňa aj podnety ku každodenným príhovorným modlitbám. Ide o potreby osobné i spoločné, celosvetovej cirkvi, rôzne misijné projekty a iniciatívy cirkvi v roku 2014. Napríklad sa jedná o iniciatívu Misia mestám, prostredníctvom ktorej chceme sprostredkovať evanjelium o Ježišovej láske a nádeji na jeho skorý príchod ľuďom žijúcim vo veľkých mestách. Cieľom je osloviť viac než 630 najväčších svetových miest. Iniciatíva začala tohto roku v New Yorku a bude pokračovať aj v nadchádzajúcich rokoch. Zaoberá sa duševnými, fyzickými a duchovnými potrebami ľudí. Vytvára stabilnú prítomnosť adventistov siedmeho dňa vo veľkých mestách, spoločné akcie pre komunity, zdravotné semináre, malé skupiny, poskytuje modlitby a iné služby pre duchovné oživenie, službu ženám, mládeži a podobne. Každý deň, behom nasledujúcich Desiatich dní modlitieb, pripomenie cirkev jednu konkrétnu prosbu za iniciatívu Misie pre mestá. Zoznam miest a viac informácií o projekte nájdete na webových adresách www.MissiontotheCities.org alebo www.RevivalandReformation.org/777.  

Sprievodné texty ku Desiatim dňom modlitieb nájdete na konci článku na tejto adrese.

Ku spoločným modlitbám majú organizátori niekoľko odporúčaní: Modlitby by mali byť krátke, len veta alebo dve k danej téme. Nech majú príležitosť ďalší. Umožnite ľuďom sa modliť, koľkokrát budú chcieť, ako pri bežnej konverzácii. Ticho je dobré, pretože dáva všetkým zúčastneným priestor k načúvaniu Duchu svätému.

Ak vás k tomu Duch povedie, spievajte piesne, budú požehnaním. Nezdržujte sa rozhovormi o tom, o čo chcete prosiť, radšej sa rovno modlite. Ostatní sa môžu potom k vašim modlitbám pridať a predkladať Bohu aj vaše prosby a ďakovať za Jeho zasľúbenia pre vás. Modlite sa aj slovami Písma. Modliť sa slovami Božích zasľúbení úžasne povzbudzuje.

Prihovárajte sa za konkrétnych ľudí z vašej blízkosti.

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2024, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk