Deň náboženskej slobody 25. 1. 2014

| 16. 01. 2014 |

«Späť

Deň náboženskej slobody 25. 1. 2014

Milé sestry, milí bratia v Kristovi, drahí priatelia,

Sobota 25. januára je sobotou Náboženskej slobody.

Všade vôkol seba môžeme vnímať rôznorodosť v myšlienkach, postojoch, vo farbách pleti, v hmotnom zabezpečení. To, čo nás ale spája je láska Ježiša Krista. Tá zmazáva všetky rozdiely.

V r. 2013 sa Výbor pre ľudské práva pri OSN venoval citlivej téme náboženských menšín. Cirkev adventistov s. d. je začlenená do tejto kategórie. Sme menšinou so zvláštnym posolstvom pre okolitý svet, s dobrými správami o Ježišovi, Jeho láske a slobode. Ako menšina máme zvláštnu citlivosť a povinnosť brániť náboženskú slobodu všetkých ľudí.

Minulí rok sme Vám priniesli správu o násilnom uväznení nášho kazateľa Antonia Monteira v Togu. S vďačnosťou v srdci Vám môžeme oznámiť, že 10. januára, po dlhom vyšetrovaní a väzbe, spomínaného brata súd v Togu prepustil. Vďaka Bohu za vypočutie našich modlitieb a pomoc pri právnom úsilí cirkvi.

Žiaľ, na celom svete sú ďalší bratia a sestry, ktorí sú stále väznený pre svoju vieru v Ježiša Krista. Z množstva spomenieme Bruna Amaha z Toga,, adventistického študenta Sajjada Masiha z Pakistanu, baptistického kazateľa Saida Abedinima, zadržaného v Iráne. Pripojme sa k modlitbám o to, aby ľudia v celom svete mohli svoju vieru vyznávať slobodne.
Súčasťou Dňa náboženskej slobody je tiež celosvetová dobrovoľná zbierka, zameraná na podporu úsilia cirkvi , v oblasti nespravodlivo väznených a prenasledovaných (právne zastupovanie a pod.). Zapojením sa do tejto zbierky môžeme prispieť k riešeniu situácie ľudí, ktorí sú pre svoju vieru prenasledovaní.

Ďakujeme Vám za Vaše dary, ale tiež za modlitby, ktoré vysielate Bohu za našich bratov a sestry.

Liviu Olteanu
Vedúci odd. náboženské slobody
v Intereurópskej divízii CASD

Tomáš Kábrt
vedúci odd. náboženskej slobody
v Česko-Slovenskej únii CASD

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2023, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk