Desať dní modlitieb za vyliatie Ducha svätého

| 05. 01. 2015 |

«Späť

Desať dní modlitieb za vyliatie Ducha svätého

Milé sestry, milí bratia a priatelia,

7. až 17. januára 2015 organizuje naša cirkev na celom svete Desať dní modlitieb za vyliatie Ducha svätého. Témou stretávania sa počas týchto dní je „Okúsenie moci Ducha". Každý deň bude predstavené jedno z „ovocia Ducha svätého".

Chceme Vás povzbudiť k spoločným stretnutiam, ktoré pre nás nie sú len výzvou pre obohatenie sa Božím slovom, ale môžu sa stať príležitosťou k modlitebným stíšeniam za nás samých i za druhých.

Materiál v elektronické podobe a ďalšie potrebné informácie nájdete na stránkach cirkvi http://www.casd.sk/video-pozyvame-na-10-dni-spolocnych-modlitieb/ . Záverečná sobota celého cyklu, 17. januára, môže byť inšpiráciou pre Vás, pre mimoriadne vyjadrenie vďačnosti nášmu Pánovi, ktorý sa stará nie len o naše potreby, ale skrze nás pomáha aj našim blížnym.

Prajeme Vám pekné prežitie 10tich dní modlitieb.

Peter Čík, Mikuláš Pavlík Marek Škrla

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2024, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk