Online prenos sobotná škola a bohoslužba 06.06.2020 - Samuel Ondrušek

| 03. 06. 2020 |

«Späť

Online prenos sobotná škola a bohoslužba 06.06.2020 - Samuel Ondrušek

Milé sestry, bratia a priatelia,

sme vďační Pánu Bohu za to, aká je situácia v našej krajine ohľadom pandémie koronavírusu a chceme vás s radosťou pozvať na spoločnú bohoslužbu v priestoroch nášho zboru na Cablkovej v sobotu 13.06.2020. Chceme vás požiadať aby ste dodržiavali všetky hygienické nariadenia - nosenie rúšok, vyhovujúci zdravotný stav a hygiena rúk, ktoré nám umožňujú sa už spolu volnejšie stretávať a preto bude vstup do budovy zboru podmienený nosením rúška na tvári a dodržaním niektorých ďalších opatrení, ktoré budú pripravené.

Radi by sme vás tiež pozvali na spoločné stretnutie v prírode - na lúke pod lanovkou (pri Snežienke - bývalé miesto zborových výletov ) a to teraz túto najbližšiu sobotu 06.06.2020 o 15.00 (autobusová zastávka Lankovka)

Marek Riecan - kazateľ zboru Cablkova
členovia zborového výboru Cablkova

-------------------------------------------------------

Pozývame vás 06.06.2020 sledovať priamy prenos:

sobotná škola od 9.15 na HOPE TV CZ - https://www.youtube.com/watch?v=JSa00q-G-jk

od 9.30 online vysielanie z nášho zboru BRATISLAVA 1 :

9.30 vysielanie Sobotnej školy - M.Riečan a od 10.30 detský príbeh Mirka Miková, piesne naších mladých a následne cca od 11.00 kázeň z Božiehoslova v Bratislave, Samuel Ondrušek - link na YouTube - https://youtu.be/OnE2RGi3SMU

+ iné online prenosy z celej ČS únie CASD:

https://www.casdonline.cz/prenosy/

---------------------------------------------------------------------

+ na FB skupine sa počas týždňa môžete zapojiť do online skupinky NEPRESTAJNE SA MODLITE, ktorú vedie kazateľ Marek Riečan: https://www.facebook.com/groups/672350696671336/

---------------------------------------------------------------------

Novinky zo Štúdia Nádej:

Audiokniha CESTA LÁSKY

Audiokniha POSLOVIA NÁDEJE:

---------------------------------------------------------------------

V tejto zvláštnej dobe sme zvlášť radi, že sme deti Božie a máme sa na koho spoliehať. Ďakujeme Bohu za Vás všetkých, ďakujeme Vám, že napriek zložitej situácii myslíte na Božie dielo a prejavujete svoju ochotu podporiť ho. V dnešnej dobe je zvlášť dôležité byť verným v desiatku, v daroch a podpore misijnej práce. Máme niekoľlko možností, ako svoje prostriedky odovzdať. Cez účet zbor BA1: SK40 8330 0000 0025 0034 1601 s poznámkou: "dar", "zbor", "misia" ...

Ďalšou možnosťou je osobne od 13.06.2020 v zbore do zborovej pokladne.

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2023, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk