Pomoc ľuďom bez domova

| 22. 10. 2011 |

«Späť

Pomoc ľuďom bez domova


Ako Kresťania by sme mali neustále hľadať spôsoby, ako pomôcť ľuďom v núdzi. Veď aj sám Pán Ježiš nás učí, že jedným z najväčších prejavov lásky k blížnemu je, keď mu pomôžeme vo cvhíľach jeho trápenia a potrieb. Aj v našom meste je mnoho ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc, hoc aj malú alebo nepatrnú.

Iniciatíva Kresťania v meste v spolupráci s organizáciou Proti prúdu sa snaží pomôcť práve tým ľuďom, ktorí sú na ochotu iných odkázaní. Dva až triktát týždenne vydáva v Bratislave ľuďom bez domova teplú stravu, ktorá im práve v začínajúcom chladnom období pomáha znesiteľnejšie prečkať zimu. Reaguje tak na udalosti spred piatich rokov, kedy počas zimných mrazov zahynulo v uliciach mesta 19 bezdomovcov. Tieto aktivity však značne obmedzili nedostatočné finančné zdroje o. z. Proti prúdu, a tak sa organizácie obracajú na bratov a sestry Kresťanov s prosbou o aktívnu pomoc. Pomáhať pri príprave či rozdávaní stravy tým, ktorí ju potrebujú môže každý, kto chce nasledovať vzor Pána Ježiša.

Záujemcovia, ktorí by chceli aktívne pomáhať ľuďom bez domova týmto spôsobom sa môžu hlásiť u nášho zborového kazateľa, br. Mareka Riečana.

Iniciatíva Kresťania v meste je inkluzívnou platformou, ktorej cieľom je posilniť spoločný hlas kresťanov v spoločnosti, ich vzájomné spoznávanie a obohacovanie sa. Združené cirkevné spoločenstvá, štátom registrované cirkvi a kresťanské občianske združenia pôsobiace na území mesta Bratislava tak majú možnosť realizovať vopred dohodnuté spoločné aktivity. Platforma ponúka aktívne členstvo, alebo aj príležitostnú participáciu na jednotlivých projektoch. (zdroj krestaniavmeste.sk)

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2023, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk