Pozvanie k spoločnému čitaniu Biblie na celom svete

| 05. 04. 2012 |

«Späť

Pozvanie k spoločnému čitaniu Biblie na celom svete

Srdečne Vás zdravíme pozdravom pokoja od nášho Pána. Cirkev adventistov siedmeho dňa vznikla na základe veľkého duchovného oživenia pri usilovnom čítaní a rozjímaní Božieho slova v Biblii. Adventisti zakladajú svoju vieru na Božom slove a čítajú Bibliu samostatne aj spoločne. Výbor Generálnej konferencie cirkvi pre oživenie a reformáciu prichádza s novou celosvetovou iniciatívou Oživenie Božím slovom, ktorá má posilniť duchovné spojenie každého z nás s Ježišom Kristom v očakávaní jeho blížiaceho sa druhého príchodu. Nič nemôže nahradiť načúvanie Bohu, ktorý k nám prehovára skrze svoje Slovo. Rozjímanie nad Božím slovom na modlitbách je hlavným zdrojom duchovnej sily každého kresťana a jednoty cirkvi.

Od 17. apríla 2012, kedy začína jarné stretnutie výboru Generálnej konferencie našej cirkvi, začneme spolu so sestrami a bratmi na celom svete čítať alebo počúvať každý deň jednu kapitolu Biblie. Plán čítania symbolicky započne predseda Generálnej konferencie cirkvi Ted Wilson s predsedami divízií spoločným čítaním 1. kapitoly 1. knihy Mojžišovej a ukončia čítaním 22. kapitoly knihy Zjavenia počas zasadania Generálnej konferencie 2. júla 2015 v San Antoniu v Texase (USA). Nové internetové stránky v slovenčine a češtine www.studiumpisma.org umožnia účastníkom deliť sa priebežne o svoje skúsenosti s Božím slovom.

Iniciatíva Oživenie Božím slovom môže zjednotiť celú cirkev v Kristu a môže zmeniť naše životy. Môže byť podnetom k pravidelnému systematickému štúdiu Biblie. Nechajme Ducha svätého premeniť naše životy uvažovaním a modlitbami nad jednou kapitolou denne.

Mikuláš Pavlík, predseda Česko-Slovenskej únie
Peter Čík, tajomník Česko-Slovenskej únie
Edvard Miškej, hospodár Česko-Slovenskej únie

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2023, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk