Pozvanie k stretnutiam: Týždeň kresťanského domov

| 24. 01. 2014 |

«Späť

Pozvanie k stretnutiam: Týždeň kresťanského domov

Týždeň kresťanského domova - štúdijno/modlitebné stretnutia po skupinkách v termíne od 08. do 15.02.2014

Milé sestry a drahí bratia,
týždeň, v ktorom sa zamýšľame nad vzťahmi v rodine, medzi partnermi i deťmi, má v našej cirkvi dlhú tradíciu. Prebieha po celom svete a v posledných rokoch súčasne s Národným týždňom manželstva, ktorý má v niektorých štátoch svoje pevné miesto.

Žijeme v dobe, keď na rodinu útočí množstvo vplyvov. Rodina je vraj cirkevný prežitok a plnohodnotný život sa dá prežiť aj v iných, alternatívnych zväzkoch. Sledujeme, že tradičné hodnoty, ktoré vychádzajú z Božieho slova, sú veľmi oslabené. V súčasnej postmodernej dobe už neexistuje iba polarizácia typu „muž a žena", ale pripúšťajú sa aj neutrálne pohlavia a známe
sú rôzne varianty súžitia. Nová generácia mladých ľudí stráca istotu vo svojej rodine, preto nie je schopná poskytnúť bezpečné zázemie ani svojim budúcim potomkom. Súčasný človek si chce predovšetkým užívať, nie brať na seba zodpovednosť.

Preto tak dramaticky klesá pôrodnosť. Do Európy migruje populácia z rôznych kútov sveta so svojou kultúrou a náboženskými prejavmi. Inštitúcie, ktoré majú chrániť rodinu (napr. juvenilná justícia - ochrana práv detí), sa často
spreneverujú svojmu poslaniu. Odoberajú deti rodinám, aby ich pridelili iným bezdetným partnerom. Na druhej strane sa zdôrazňuje veľký význam rodiny, viac-menej spolu s uplatňovaním požiadavky na uzákonenie nedele ako európskeho
dňa odpočinku s odôvodnením, že práve to naše rodiny potrebujú....

Viac sa dočítate tu, kde sú vo formáte PDF dostupné prednášky Týždňa kresťanského domova

Aleš Zástěra,
vedúci oddelenia kresťanského domova

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2024, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk