Pozvanie na Ps:e 2015 - Oslavujeme Ho

| 10. 04. 2015 |

«Späť

Pozvanie na Ps:e 2015 - Oslavujeme Ho


"Oslavujte Hospodina zástupov, pretože Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá naveky" (Jer 33,11).
Keď som bol tridsaťročný, bol som na svojom druhom kazateľskom mieste vo Fiľakove. Vo Fiľakove sa mi narodilo prvé dieťa, dcéra Janka. Písal sa rok 2000 a ľudstvo žilo v očakávaní konca sveta. A keď nie konca sveta, tak aspoň v očakávaní kolapsu počítačov a počítačových sietí
(http://sk.m.wikipedia.org/wiki/Problém_roku_2000) .

Nič z toho sa nestalo. A za tých tridsať rokov neskončila ani Pieseň v službe evanjelia. Aj vďaka tomu môžeme tento rok bilancovať naše "Psečko" po tridsiatich rokoch. Áno, tohtoročný jubilejný ročník je už tridsiaty.

Tridsiaty ročník je príležitosťou na výnimočnú oslavu. Chceme spolu s vami všetkými, ktorí ste zažili, alebo vystúpili na nejakom ročníku PSE, oslavovať. Chceme spolu s vami oslavovať Boha. Boha Stvoriteľa, ktorý všetkému dáva život. Boha Otca, ktorý všetko udržiava v pohybe. Boha, ktorý všetkému dáva trvanie a Ježiša, ktorý všetko privedie k slávnemu koncu, aby začal niečo nové, čo už nebude trvať tridsať rokov, ale celú večnosť, pretože už nebude dôvod na žiaden koniec.

PS:e prešlo rôznymi fázami svojho života. Tá posledná je zameraná na službu, na vzájomnú inšpiráciu a motiváciu k službe. Službu vnímame ako jeden z najmocnejších spôsobov, ako tomuto svetu prinášať evanjelium rôznymi spôsobmi. Preto tridsiaty ročník PS:e bude veľmi inšpiratívny, skúsenosťami zo služby a mocným Slovom od nášho Nebeského Otca.

Samozrejme bude veľký priestor aj na spomienky. Budeme počuť piesne, ktoré nám ostali v našich srdciach, a ktoré si ešte aj po rokoch radi spievame, lebo nimi Oslavujeme Boha. Budeme sa môcť stretnúť s tými, ktorí tieto piesne na PS:e v minulosti spievali.

V piatok budeme na počiatky PS:e spomínať s otcami zakladateľmi a budeme zisťovať, či PS:e ešte stále má ten náboj, ako na začiatku. A v sobotu večer bude výnimočné "Deja Vu" - o čom všetkom bude, sa na vlastné oči presvedčíme už 30. mája.

Tak ako vždy, PS:e je pre každého, „pre mladého i starého", pretože len tak Ho môžeme všetci spolu oslavovať. Poznačme si 30. máj do svojich kalendárov. Napíšme si do kalendára veľkú číslicu 30 a stretneme sa na spoločnej oslave nášho Nebeského Otca.

Áno, náš Boh je jediný, ktorý si zaslúži byť oslavovaný a vyvyšovaný. Príďme Ho v sobotu 30. 5. 2015 spolu oslavovať. A dovtedy, deň čo deň, Oslavujme Ho! - svojim životom, svojou službou a vo svojom srdci.

PS: S oslavou a spomienkami začneme už v piatok večer, budeme pokračovať bohatým programom v sobotu a doprajeme si luxus, že ostanete až do nedele, kedy bude pripravený špeciálny program.
PS 2: Za organizačný tím PS:e 2015, vás bratia a sestry chceme poprosiť, pošlite nám akékoľvek vaše fotky zo starších ročníkov PSE. Čím staršie tým lepšie. Stačí fotku nascenovať alebo nafotiť mobilom a poslať mailom na fkolesár@casd.sk, alebo piesenevanjelia@gmail.com

Za organizačný tím PS:e 2015
František Kolesár

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2024, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk