Pripojte sa k celosvetovým modlitbám za oživenie

| 15. 06. 2010 |

«Späť

Pripojte sa k celosvetovým modlitbám za oživenie

PRIPOJTE SA K CELOSVETOVÝM MODLITBÁM ZA OŽIVENIE

Skúste si predstaviť, čo by sa mohlo stať, keby sa veriaci Adventisti siedmeho dňa po celom svete dokázali zjednotiť a spoločne by sa v tom istom čase modlili za jednu vec. Dokážete si predstaviť, ako môžu zapôsobiť modlitby miliónov kresťanov Adventistov z viac ako 200 krajín sveta, ktorí sa modlia k Bohu v úplnej jednote, tisíckami rôznych jazykov, ale počas jednej spoločnej hodiny?

Určite Ježišovo srdce bude plné radosti, pretože v Getsemane nenašiel ani troch učeníkov, ktorí by boli schopní hodinu sa s ním modliť. A teraz môže počuť modlitby miliónov svojich nasledovníkov, ktorí sa spoja s Ním v jednom duchu na svojich modlitbách.

Za čo sa modliť?

Aký je dôvod celosvetovej hodiny modlitieb? Jednoducho preto, že práve tento mesiac, od 23. júna do 3. júla 2010, bude prebiehať 59. zasadanie Generálnej konferencie Cirkvi Adventistov s.d. v Atlante USA.

Mnohí veriaci našej cirkvi sú presvedčení, že to bude veľmi dôležité stretnutie GK. Ľudia, ktorí budú zvolení do dôležitých zodpovedností v cirkvi, budú musieť zvládnuť ťažkú úlohu viesť cirkev a chrániť piliere biblickej viery v čase, keď vrcholí zápas medzi kreacionizmom a evolucionizmom a sme svedkami útokov proti "ostatku cirkvi", ktoré sú zamerané na samotnú podstatu viery v Boha Stvoriteľa. Práve v tomto čase Pán Boh potrebuje, aby na čele cirkvi stáli verní Boží muži a ženy. A oni veľmi potrebujú naše modlitby.

Preto sa pripojte k nám počas modlitebnej hodiny v stredu 16. júna 2010 a modlite sa, aby počas zasadania GK CASD sa v naplnila Božia vôľa a cirkev prijala Božie požehnanie.

V našom časovom pásme celosvetová hodina modlitieb začína v stredu 16. júna 2010 od 16:00 hod.

Kazateľ Hal Steenson (evanjelista kresťanskej televíznej stanice 3ABN)

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2024, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk