Sobota zdravia

| 10. 01. 2014 |

«Späť

Sobota zdravia

Sobota zdravia je príležitosťou uvedomiť si, že aj v oblasti pohľadu na komplexnosť zdravia človeka sme jedinou kresťanskou cirkvou, ktorá má vo svojej vierouke vyhradené miesto pre túto dôležitú oblasť. Táto výnimočnosť je zároveň aj prednosťou, ktorú nám Pán poskytol, aby sme mohli byť užitočnejší v praktickej kresťanskej službe svetu. Určite máme ešte veľké rezervy. Avšak, bolo by smutné, keby sme neboli vďační za všetko, čo nám v tejto oblasti už dal náš láskavý Pán prežiť. Okrem množstva zdravotno-osvetových akcií, zrealizovaných v celej sieti našich Klubov zdravia či komunitných centrách, sme vďační aj za úspešnú medzinárodnú konferenciu na tému Uzdravenie, ktorá sa minulý rok uskutočnila v Prahe. Dala priestor na uvedomenie si, že samotné vyliečenie z choroby nemusí ešte znamenať skutočné uzdravenie. Obrat k zdravému spôsobu života môže poslúžiť k vyjadreniu vďačnosti najlepšiemu Lekárovi za Jeho zvláštnu milosť.  V tomto kontexte pripravujeme aj ďalšiu lekársku konferenciu (8.-9. 3. 2014 v Prahe).

Veríme, že sa nám aj v tomto roku naskytne mnoho príležitostí byť ako spoločenstvo užitoční vo vzájomnej spolupráci laikov a odborníkov  a obetavo slúžiť ľuďom okolo nás  na princípoch Písma sv. a Ducha prorockého. Chceme Vás povzbudiť, aby ste ešte vo väčšej miere využívali činnosť oddelenia zdravia pri napĺňaní širokej škály potrieb ľudí v spoločnosti. Radi vám pomôžeme s vyškolením lektorov, založením Klubu zdravia ako i hodnotnými prednáškovými materiálmi s rôznymi témami, z oblasti primárnej zdravotnej prevencie.

Počas roka 2014 Vám želáme množstvo krásnych skúseností v praktickej kresťanskej  službe ľuďom v zmysle slov apoštola Pavla: „A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnuteľní, rozhojňujúci sa vždycky v diele Pánovom, vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi:" 1. Kor. 15,58

Za Oddelenia zdravia pri ČSU
Bohumil Kern B. Th.

Posunúť hore | Vytlačiť stránku


Copyright © 2006-2023, CASD BA1. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb. Prístupnosť.

NAJ.sk